ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และพนักงาน ศูนย์ออกแบบงานสถาปัตยกรรม และรับสร้างบ้าน
โนเบล สถาปนิก (Nobel Architect) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี