โนเบลสถาปนิก (Nobel Architect) ศูนย์ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและรับสร้างบ้าน ครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์ กว่า 10 ปี จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 081-0744966. อีเมล nobelarch@gmail.com

มาตรฐานคุณภาพ

 • ดู 2024 times

มาตรฐานคุณภาพ (Our Quality Standard)

1. คุณภาพของงานออกแบบบ้าน

     1.1 คำนึงถึงทุกรายละเอียดการใช้สอยอย่างครบถ้วน ด้วย Owner's requirement Checklists.

     1.2 สวยงามลงตัวทุกรายละเอียดของบ้าน ทั้งสัดส่วน องค์ประกอบอาคารต่างๆให้สัมพันธ์กับการใช้สอยอย่างลงตัว

     1.3 ประโยชน์ใช้สอยที่คุ้มค่าทุกตารางเมตร ทั้งภายในและภายนอกบ้าน

     1.4 โปร่งโล่ง อยู่สบาย เปิดรับมุมมองธรรมชาติ ลม และแสงสว่างได้อย่างทั่วถึง

     1.5 คำนึงถึงทุกรายละเอียดการใช้สอยอย่างครบถ้วน ด้วย Owner's requirement Checklists.

     1.6 พิถีพิถันเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์คุณภาพดี

     1.7 เน้นป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระยะยาว และง่ายต่อการดูแลรักษา (Low maintenance)

     1.8 รองรับการขยายตัวของบ้านได้ในอนาคต เพียงแจ้งให้สถาปนิกทราบล่วงหน้า

2. คุณภาพของงานก่อสร้างบ้าน

     2.1 เน้นความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนของแบบก่อสร้าง ให้ลงตัวสอดกันทุกรายละเอียดตั้งแต่งานโครงสร้างงานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล

     2.2 มีระบบ Quality control checklists และระบบ Double check ทุกหมวดงาน

งานโครงสร้าง (ตัวอย่างโดยสังเขป)

 • เสาเข็ม
  มีการควบคุมการตอกเข็มใกล้ชิดและนับ Blow count ทุกต้น ทำรายงานให้เจ้าของบ้านเก็บเป็นหลักฐาน มีการทดสอบความสมบูรณ์ของเข็มเจาะทุกต้น(Sciesimic test report)
 • เหล็กเสริม
  ใช้เหล็กเส้นน้ำหนักเต็มของ บ.ล.ส. หรือกรุงเทพผลิตเหล็ก หรือเทียบเท่าตรวจความเรียบร้อยของ เหล็กเสริมและระบบท่อน้ำท่อไฟก่อนเทคอนกรีตทุกครั้ง พื้นสำเร็จรูปใช้เฉพาะที่มีมาตราฐาน มอก. เท่านั้น
 • คอนกรีต
  ตรวจสอบคุณภาพคอนกรีตทั้งก่อนเทและภายหลังถอดแบบคอนกรีต การบ่มคอนกรีตเสาภายหลังถอดไม้แบบ โดยรดน้ำให้ชุ่มก่อนหุ้มด้วยพลาสติก
 • โครงหลังคาเหล็ก
  ใช้ชนิดหนา น้ำหนักเหล็กตามวิศวกรกำหนด เน้นชุบสีกันสนิมก่อนติดตั้ง และทาสีกันสนิมตรงรอยเชื่อมรอยตัดก่อนทาสีจริงเคลือบอีกครั้ง
 • แผ่นพื้นสำเร็จรูป
  ก่อนปิดแผ่นพื้นสำเร็จรูปชั้นล่าง ตรวจสอบการเดินท่อต่างๆ การเก็บเศษวัสดุไม้ไม่ให้เป็นเชื้อ ปลวกแผ่นพื้นสำเร็จรูป เชื่อมทุกแผ่นและพับเหล็กบังคับหัวท้ายก่อนเทคอนกรีตทับหน้า

งานสถาปัตยกรรม (ตัวอย่างโดยสังเขป)

 • งานก่ออิฐฉาบปูน
  ใช้ปูนฉาบสำเร็จรูป ร่อนตะแกรงอีกครั้งก่อนฉาบ มุมผนังใช้เซี๊ยมสำเร็จรูป pvc เพื่อเหลี่ยมมุมที่ตรงและประณีต เน้นฝีมือฉาบ ต้องเนียนเรียบ และป้องกันการแตกร้าวของปูนโดย
 • งานไม้
  โครงไม้ เคร่าเพดาน พุกไม้รับเชิงชาย เน้นทากันปลวกให้ทั่วถึงก่อนขึ้นติดตั้ง เน้นการขัดไสผิวไม้เชิงชาย ไม้บันได ก่อนติดตั้ง ทากันปลวกที่เชิง ชายไม้ด้านในฝ้า ด้านในไม้บัวเชิงผนัง ไม้มอบฝ้า
 • งานเหล็กรูปพรรณ
  เน้นทาสีกันสนิม และรอยเชื่อมต่อต้องสนิท ไม่เกิดสนิมจากน้ำฝนซึมจนเกิดสนิมจากภายในได้

งานระบบไฟฟ้า (ตัวอย่างโดยสังเขป)   

    ออกแบบและตรวจงานโดยวิศวกรไฟฟ้า จัดทำแบบ as built งานระบบไฟฟ้ามอบให้ในวันส่งมอบบ้านติดสติ๊กเกอร์ ที่เซอร์กิตเบรคเกอร์แต่ละตัวในตู้ไฟ เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุง

งานระบบสุขาภิบาล (ตัวอย่างโดยสังเขป)

 • ป้องกันกลิ่นและแมลง
  สาปจากท่อระบายน้ำ โดยใช้ P-Trap และตะแกรงดักกลิ่น ป้องกันท่อแตกจากการทรุดตัวของ ดินและโครงสร้างที่ถ่ายน้ำหนักลงดิน โดยท่อประปา ณ. บริเวณดังกล่าวใช้ท่อ PE รอยต่อท่อน้ำทิ้งกับบ่อพักท่อระบายน้ำ และรอยต่อท่อส้วมกับถังบำบัด ใช้ท่อ Flex แบบหนารัดด้วยเข็ม ขัดสแตนเลสรัดท่อมีข้องอสำหรับทะลวงท่อส้วม ท่อระบาย น้ำที่ซิงค์ได้ หากเกิดกรณีท่ออุดตัน เตรียมช่องเซอร์วิสข้อต่อท่อระบายน้ำ ท่อส้วม ใช้ข้องอ 45 องศา เพื่อป้องกันการ อุดตันได้ดีกว่า 90 องศา ใช้ตะแกรงระบายน้ำแบบ Roof drain และมีท่อ overflow ที่Slab หลังคาเป็นจุด check point กรณีท่ออุดตัน และใช้ท่อใหญ่ ศก.3" เป็นการป้องกันปัญหาเศษใบไม้อุดตันท่อ เป็นเหตุให้น้ำท่วมเอ่อล้นเข้าฝ้าเพดานภายใน บ้านป้องกันปูนและเศษวัสดุก่อสร้างอุดตันท่อโดยการเม้นปิดปาดท่อตลอดเวลา จนกว่าจะปูกระเบื้องและติดตะแกรงที่พื้น
 • ระบบป้องกันปลวกและป้องกันอันตรายจากสิ่งรบกวนภายนอก
  ตรวจสอบระบบท่อปลวกให้น้ำยากระจากทั่วถึงทุกผิวคาน เสา ช่องท่อก่อนปิดแผ่นเน้นทากันปลวกไม้โครงต่างๆเช่น เคร่าฝ้าเพดาน พุกอะเส โดยทาก่อนติดตั้งป้องกันขโมยและโจรกรรมที่เข้าบ้านทางฝ้าภายนอก โดยก่ออิฐจรดท้องพื้นและ คานโดยรอบบ้านป้องกันโจรกรรมจากหลังคารอบล่างโดยการปิดด้วยตะแกรงเหล็กอีก ชั้นเหนือฝ้าเพดาน ป้องกันหนูและ สัตว์เลื้อยคลานขึ้นฝ้าเพดานโดยก่ออิฐปิดช่องท่อให้สนิท รายละเอียดการควบคุม คุณภาพอื่นๆอีกมากมายที่คุณจะพอใจเมื่อใช้บริการปลูกสร้างบ้านจากโนเบลสถาปนิก

การรับประกันผลงาน

                 

                                       1.รับประกันงานโครงสร้าง 10 ปี

                                       2.รับประกันงานทั่วไป 1 ปี

                                       3.รับประกันหลังคารั่วซึม 2 ปี

                                       4.รับประกันกำจัดปลวก 3 ปีโดยบริษัทกำจัดปลวก

back to top

สร้างบ้าน...รับสิทธิพิเศษ !

 1. บริการออกแบบ...ฟรี
 2. บริการประเมินราคา...ฟรี
 3. บริการให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
 4. บริการติดต่อสถาบันการเงิน...ฟรี
 5. บริการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างบ้านและขอเลขที่บ้าน...ฟรี
 6. บริการขอมิเตอร์น้ำประปา และมิเตอร์ไฟฟ้า...ฟรี
 7. ปั๊มน้ำ HITACHI ขนาด 150 วัตต์...ฟรี
 8. ถังน้ำสำรองขนาด 1,000ลิตร...ฟรี
  ***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม***
  Mobile        : 081-0744966
  ID Line       : 0810744966
  Facebook   : NobelHouseBuilder

แผนที่

 • แผนที่-เดินทาง

  แผนที่-เดินทาง โนเบลสถาปนิก (Nobel Architect) ศูนย์ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและรับสร้างบ้านครบวงจร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุบลราชธานี บริเวณริมถนนชยางกูร เยื้องกับห้าง อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง…

ติดตามเราบน Facebook

Top of Page